Kontaktuppgifter

Suomen Pinta Oy

Muut toimipisteemme

Faktureringsinformation

Vi behandlar våra inköpsfakturor elektroniskt. Vi vill för vår del främja användningen av e-fakturering och vi hoppas kunna ta emot dina e-fakturor när det är möjligt.

Vår faktureringsadress på nätet är:
Vårt FO-nummer är:
Vår e-faktureringsoperatör är:
Operatörens mäklar-ID:
Adressen för e-postfaktura:

003729132074
2913207-4
Maventa
003721291126
invoice-29132074@kollektor.fi

Pappersfakturor ska skickas till:
Suomen Pinta Oy
29132074
PL 100
80020 Kollektor Scan

Observera att du inte får skicka annat än fakturor till denna faktureringsadress.

Personal

Topi Nieminen

Arbetschef
puh. +46 73-693 16 74
topi.nieminen@suomenpinta.fi

Eetu Paukkonen

CEO
puh. +358 400 365 802
eetu.paukkonen@suomenpinta.fi

Arto Paukkonen

Arto Paukkonen

COB
puh. +358 400 677634
arto.paukkonen@suomenpinta.fi

Scroll to Top